Moni päättäjä joutuu tarkistamaan sidonnaisuusilmoitustaan – kyseessä inhimillinen moka


 

Äänekosken kaupungin tarkastuslautakunta käsitteli päättäjien sidonnaisuusilmoituksia kokouksessaan 4. syyskuuta.

Sidonnaisuus ilmoitus pyydettiin yhteensä 56:lta luottamustoimessa tai kaupungin virassa toimivalta henkilöltä. Ainoastaan 12 sidonnaisuusilmoitusta hyväksyttiin.

Kyse ei ole mistään skandaalista tai suhmuroinnista vaan inhimillisestä erehtyväisyydestä.
– Suurimmassa osassa oli kyse siitä, että sähköistä lomaketta ei oltu täytetty oikeaoppisesti. Ihmiset ovat saattaneen hämääntyä lomakkeen täyttämisessä siitä, että jokaiseen kohtaan pitänyt pudotusvalikosta valita joku vaihtoehto:  Vaikka sidonnaisuutta ei ole ollut, on pitänyt valita ”Ei sidonnaisuutta” merkintä. Useat olivat jättäneet valikon kokonaan tyhjäksi, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Pekka Ouli kertoo.

Sen sijaan, että tarkastuslautakunta olisi alkanut arvioimaan ja ottamaan kantaa, siihen onko kyseessä virhe, lähetettiin jokainen tällainen tapaus henkilöille korjattavaksi.
– Näitä virheitä oli sattunut monille ihmisille aina johtoportaasta lähtien. Pyrimme tarkastuslautakunnassa siihen, että korjaukset pyydetään tasapuolisesti kaikilta eikä lähdetä spekuloimaan, Ouli sanoo.

Kuntalakiuudistuksen myötä tuli voimaan luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita koskeva velvollisuus ilmoittaa kunnalle sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuuksilla tarkoitetaan sanotun säännöksen mukaan johtotehtäviä sekä luottamustoimia elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävää varallisuutta sekä muitakin sidonnaisuuksia, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Kuntalaista ja sen esitöistä ei saa johtoa siitä, millaiset sidonnaisuudet täsmällisesti ottaen tulisi ilmoittaa ja millaisten ilmoittaminen ei ole tarpeen. Uudesta sääntelystä ei ole kokemuksia eikä asiassa ole vielä syntynyt vakiintuneita käytänteitä.
– Sidonnaisuuksien ilmoittaminen ja niiden tarkkuus on henkilöstä itsestään kiinni. Ilmoittamatta jättämisestäkään ei ole olemassa mitään rangaistusta, mutta tietenkin se antaa tarkastuslautakunnalle vihiä siitä, että joku saattaa olla vilpillinen sidonnaisuuksistaan, Ouli sanoo.

Kuka tahansa voi seurata sidonnaisuusilmoitusten tilaa netistä. 

Vastaa