Työttömyyden lasku jatkui syyskuussa – Äänekosken tilanne silti Keski-Suomen huonoin


Keski-Suomessa oli syyskuun lopussa yhteensä 13 181 työtöntä työnhakijaa.

 

Se on 2 172 (-14,1 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 1 013 henkilöä vähemmän kuin kuukausi sitten. Työttömien työnhakijoiden osuus maakunnan työvoimasta on tällä hetkellä 10,3 prosenttia.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski kaikissa kunnissa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Suhteellisesti eniten laskua oli Kinnulassa (-39,6 %). Suhteellisesti eniten työttömiä työnhakijoita oli Äänekoskella (12,4 %) ja vähiten Muuramessa (6,4 %). Alle kymmenen prosentin työttömyyteen pääsi jo 16 kuntaa.

Kaikista työnhakijoista oli työssä olevia 12 808, joista 10 705 oli yleisillä työmarkkinoilla ja 2 103 työllistettynä. Työvoiman ulkopuolella olevia työnhakijoita oli 7 474, joista 2 175 oli työllistymistä edistävissä palveluissa ja 3 763 koulutuksessa.

Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 8,8 %. Keski-Suomessa vastaava luku oli 10,3 %. Työttömyys aleni syyskuussa nopeammin kuin maassa keskimäärin. Luku on nyt neljänneksi korkein Pohjois-Karjalan (12,4 %), Kaakkois-Suomen (10,8 %) ja Lapin (10,7 %) jälkeen.

Vastaa