Äänekoskella halutaan edistää vihreitä valintoja


Hankkeessa luodaan uusia toimintamalleja, pilotoidaan sekä otetaan käyttöön innovatiivisia ratkaisuja, joilla edistetään kaupunkikonsernin myönteisiä ympäristövaikutuksia.

Äänekosken kaupunki hakee Keski-Suomen liitolta EAKR-hankera- hoitusta Vihreä uusiutuva Äänekoski -hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen tavoitteena on edistää kaupunkikonsernin vähähiilisyyttä, resurssiviisautta ja ekologisuutta.

 

Maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus päätti, että kaupunki hakee Keski-Suomen liitolta EAKR-hankerahoitusta Vihreä uusiutuva Äänekoski -hankkeen toteuttamiseen. Hanketta hallinnoi hallinnoi Äänekosken kaupunki. Maksettavaa tulee hankkeen omarahoituksen verran, eli 94 500 euroa ajalla. Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2019-31.12.2021.

Kehittämishanke toteuttaa koko kaupunkikonsernia koskevan ympäristöohjelman tavoitteineen. Ohjelma tarkastelee Äänekosken kau- pungin toimintaprosesseja ympäristövaikutusten ja kehittämisen näkökulmasta. Hankkeessa luodaan uusia toimintamalleja, pilotoidaan sekä otetaan käyttöön innovatiivisia ratkaisuja, joilla edistetään kaupunkikonsernin myönteisiä ympäristövaikutuksia. Uudet toimintamal- lit ulotetaan kaikkeen kaupungin toimintaan kuten hankintoihin, päätöksentekoon, rakentamiseen, energiankulutukseen ja -tuotantoon sekä liikkumiseen.

Äänekosken kaupunki toimii esimerkkinä luoden hankkeella edellytykset myös asukkaiden ja yritysten ilmastomyönteisille sekä ekolo- gisesti kestäville valinnoille. Hanke luo edellytykset ISO 14001 -standardin mukaiselle ympäristösertifioinnille tulevaisuudessa.

Vastaa

  1. Ihminen

    Julkinen liikenne paikallisille tehtaille! Moni kuntalainen vähentäisi yksityisautoilua.

    Vastaa