Kotakennään alue laajenee edelleen


Tältä näyttää Kotakennäs II kaavaehdotus.

Kotakennäs II kaavaehdotus etenee kovaa kyytiä.   

 

Kaavaehdotuksen mukaan Kotakennään pohjoiosaan, Kuhnamon puolelle kaavoitetaan työpaikka-alue sekä yli 20 omakotitalotonttia.

Työpaikkarakentamista kaavassa on 17 hehtaarin työpaikka-alue, joka sijoittuu voimalinjaa myötäilevän kadun, Kennäksen, varteen. Ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennuksille suunniteltujen tonttien koot ovat 4500 neliötä – 2 hehtaaria.

Noin 44 hehtaarin alalle mahtuu 22 omakotitalotonttia Kota-nimisen kadun molemmin puolin. Tonteista 12 on rantatontteja ja niihin on mahdollista rakentaa rantasaunat.
– Alueelta on erittäin hyvät kulkuyhteydet niin nelostielle kuin kaupungin keskustaan. Mikäli henkilö käy esimerkiksi Jyväskylässä töissä, tämän parempaa tonttia ei tarjolla ole, kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen sanoo.

Kuskallion alueelle on suunniteltu  seitsemän hehtaarin ulkoilualue, jonka polkuverkostoa tullaan korjaamaan ja parantamaan. Kaava-alueen pohjoisosassa on puolestaan Kotapuiston virkistyalue. Myls kevyenliikenteen väylät on suunnitelmassa huomioitu.

Äänekosken kaupunginhallitus käsittelee kaava-asiaa kokouksessaan 19. marraskuuta.

Vastaa