X176 Puolueellisesti -palstalla nimimoka – tässä korjaus ja pahoittelut


PS:n vastauksen antoi Marke Tuominen – Marko Tuhkanen. Toimituksemme pahoittelee tekemäänsä mokaa.

Kysyimme Puolueellisesti -palstalla hallihankkeiden valtuustokäsittelystä. Torstaina ilmestyneeseen printtiÄKSään livahti tylsä moka-moka-moka. Perussuomalaisten vastauksen antoi Marke Tuominen – ei suinkaan demari ja kannessa komeasti poseeraava Marko Tuhkanen. Pahoittelemme erehdystä ja siitä aiheutuvaa mahdollista hämmennystä.

 

Puolueellisesti kysyi: Valtuusto teki kolmen hallin rakentamisesta periaatepäätöksen 11. syyskuuta, eikä hallikeskustelua  tuoda enää valtuuston käsittelyyn. Mitä mieltä olet asioiden valmisteluista? 

PS

Valtuutetuille on hallien rakentamisen kuviot ja tarvittavat tiedot käyty  läpi perusteellisesti iltakoulussa. Valtuustolla on hallien rakentamisesta periaatepäätös. Kerran päätettyä asiaa ei tarvitse taas hämmentää tai jäädä keltaisiin valoihin. Jos tilanne muuttuisi esimerkiksi joku rahoittajataho ei pystyisikään toteuttamaan jotakin näistä hallihankkeista päätöksen mukaan, olisi asia tuotava uudestaan vatuustoon. Nykyisellä päätöksellä kaupungilla ei ole liian kovia rasitteita.

Marke Tuominen

Vihreät

Hallihankkeet on perusteellisesti käsitelty jo edellisellä valtuustokaudella. Asia haluttiin kuitenkin uusien päättäjien tietoon. Uusi vapaa-aikalautakunta hyväksyi hallihankkeet. Uusi valtuusto käsitteli asiaa ja hyväksyi periaatepäätöksen. Kaupunginhallitus hoitaa sille kuuluvan operatiivisen puolen. Päätöksenteko on mennyt oikein ja oikeassa järjestyksessä.

Jaana Tani

SD

Valmistelu ja päättäminen on valtuustoa mitätöivää. Hallitus siunaa menon eikä valtuuston pj:n vaihto näytä korjanneen tilannetta. Valtuutetuille kerrottiin, että periaatepäätöksessä yhteen niputetut hallit tuodaan eri pykälinä valtuuston päätettäviksi. Toisin kävi. Periaatepäätökset ovat vain valmistelua. Siten valtuusto ei tosiasiassa ole päättänyt vielä yhdenkään hallin rakentamisesta. Laillisuus?

Pentti Salminen

KD

Valtuutetulla oli riittävät tiedot asian päättämiseen syyskuulla. Enemmistöpäätöksellä kolme hallia päätettiin toteuttaa. Kaupunginjohtajan päätösehdotuksessa lukee selkeästi:” jäähalli, monitoimihalli ja ylipainehalli TOTEUTETAAN edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti.” Mikäli periaatteessa tulee merkittäviä muutoksia, ne kuuluu tuoda valtuustolle uudelleen käsittelyyn.

Piia Flink-Liimatainen

KESK

Valtuutetut ovat saaneet asioista tietoa iltakouluissa. Demokratian mukaan toimitaan. Monitoimihallin rakentaa kilpailutuksen voittava yhtiö. Ylipainehallin rakentaminen päätetään, jos siihen saadaan yleisavustusta ja se sisältyy 2018  talousarvioon. Jäähallin päätökset tehdään kaupunkikonsernin Proavera Oy:ssä ja kaupunki päättää valtuustossa sen takauksen.

Leila Lindell

KOK

Hallihankkeiden valmistelu on tapahtunut hyvässä järjestyksessä ja valtuusto on saanut useaan otteeseen tietoa hankkeiden suunnittelusta, kustannuksista ja aikatauluista. Tarve uusille liikuntatiloille on ilmeinen, koska harrastajamäärät ovat kasvaneet suuresti. Monitoimihalli tulee palvelemaan kuntalaisia ja kuntalaisten hyvinvointia laajasti ja sen rakentaminen tulee tapahtumaan yksityisen rakennusfirman toimesta.

Olli Jämsén

VAS

Valtuutetut saivat hallihankkeista jo valmisteluvaiheen tietoa iltakoulussa päätöksenteon pohjaksi ja päätöksestä keskusteltiin perusteellisesti. Halleja käsitellään valtuustossa uudelleen kun niihin liittyy valtuuston toimivaltaan kuuluvia taloudellisia, hallinnollisia, teknisiä tai toiminnallisia ratkaisuja. Hallien rakentaminen ja niiden periaatteellinen rahoitusratkaisu on päätetty, enkä näe tarpeelliseksi asiaa toistamiseen käsitellä.

Juho Kautto

Vastaa