Yli 70 prosenttia Pokelta valmistuneista työllistyy heti


Yli 70 prosenttia Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston Poken opiskelijoista on työelämässä valmistumisensa jälkeen.

 

Tulos käy ilmi Poken teettämästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin opiskelijoiden tilannetta valmistumisen jälkeen. Tutkimuksen teki Mikko Kesä Oy.

Valmistumisen jälkeen töissä tai yrittäjänä oli yhteensä 71 prosenttia. Opiskelujaan jatkoi seitsemän prosenttia valmistuneista. Työttömänä oli 13 prosenttia. Loput olivat työvoiman ulkopuolella, kuten esimerkiksi vanhempainvapaalla tai varusmiehinä.

-Tämä on erittäin hyvä luku. On hienoa, että näin moni on töissä tai jatkaa opintojaan. Työttömänä on yllättävän pieni määrä, jos verrataan Keski-Suomen työttömyystilastoihin tai esimerkiksi Äänekosken nuorisotyöttömyyteen, sanoo Poken rehtori Jouni Kurkela.

Suurin osa, 84 prosenttia työskenteli koulutustaan vastaavassa työssä kokonaan tai osittain. Suhteellisen suuri osa, 67 prosenttia, oli jo töissä, kun valmistui. 65 prosenttia työllistyi Poken omalla alueella eli Äänekoskella, Saarijärvellä ja Viitasaarella. 66 prosenttia on siinä työpaikassa, jossa on ollut opiskeluaikana työssä oppimassa tai aiemmin työssä.

– Tämä kertoo sen, että valmistuneet työllistyvät omalle seudulle hyvin ja että koulutus ja työpaikat kohtaavat hyvin, sanoo Kurkela.

Ainoastaan 13 prosenttia oli saanut työpaikan hakemalla avoinna olevaa työpaikkaa.

– Tutkintoja edeltävillä ja tutkintojen aikaisilla yhteyksillä työelämään on iso vaikutus työllistymiseen. Työssä oppiminen hyödyttää sekä opiskelijaa että työnantajaa.

Tutkimuksen mukaan terveys- ja hyvinvointiala selkeästi parhaiten työllistävä koulutusala. Työllistymisprosentti oli 90.

Tutkimuksessa kysyttiin vuoden 2018 alkuvuodesta elokuuhun valmistuneilta heidän työllisyystilannettaan sekä sitä, miten koulutus vastaa työelämän tarpeisiin. Tutkimus tehtiin monimenetelmätutkimuksena, ja vastausmahdollisuuksia olivat sähköinen sekä puhelinhaastatteluun vastaaminen.

Vastauksia saatiin 411 kappaletta ja vastausprosentti oli 71. Vastaajista 57 prosenttia oli naisia ja 43 miehiä. Äänekosken seutukunnalla vastaajista asui 36 prosenttia, Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalla 32 prosenttia ja Jyväskylän seudulla 19 prosenttia. Loput asuivat eri puolilla Suomea.

Vastaa