Mielipide Marke Tuominen: Työttömät kauppatavarana


Äänekoski muutti rahoitusmallia, irtisanoi entiset sopimukset ja kilpailutti kuntouttavan työtoiminnan vuonna 2018. Katulähetys ry. hävisi kilpailutuksen ja markkinoille tuli Jyväskylästä säätiö joka tarjosi kuntouttavaa työtoimintaa 10 euroa päivä. Kuntouttavan työtoiminnan kulut ovat Kuntaliiton mukaan n. 30 euroa päivä. Kunnalle maksetaan 10,09 euroa päivässä osallistujaa kohti kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta. Kuntouttavaan työtoimintaan on sisällytettävä tukea ja ohjausta ja se on kirjattava aktivointisuunnitelmaan. Mitkähän ovat olleet laadun vertailuperusteet?

Kilpailutuksen hävittyään Katulähetys joutui vaikeuksiin ja haki tukea toimintansa jatkamiseen pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistettävien ohjaukseen ja toimintansa jatkamiseen. Pitkäaistyöttömien työllistäminen on työtä josta on vaikea saada tuottoa toiminnan pyörittämiseen kun osa toiminnasta on pois. Kaikki hyöty Katulähetyksen tekemästä toiminnasta lankeaa kaupungille ja kaupunkilaisille.Äänekoski on saanut aineellista ja sosiaalista hyötyä ja perusrahoituksenkin kuuluisi tulla suurimmalta hyötyjältä.

On muistettava, että kaupunki säästi viime vuonna Katulähetyksen toiminnalla sakkomaksuissa noin 150 000 euroa.

Moni pitkäaikais- tai vaikeammin työllistettävä on jo sopeutunut siihen, että tuskin saa työtä. Katulähetyksen tekemä toiminta kuitenkin kertoo, että olet arvokas ja sinusta pidetään huolta. Se, että he tulevat sängynpohjalta jonnekin, varattomuus, vähäosaisuus, tarkoituksettomuus, tyhjyys ovat pitkäaikaistyöttömän arkea. Ihmiskontaktit ovat tärkeitä Katulähetyksen toiminta on lähellä avoimia työmarkkinoita joista on helppo siirtyä työmarkkinoille.Siellä on kaikille tilaa.

Tuen hakemisen jälkeen alkoi virkamiesten kiemurtelu ja venkoilu joka on kestänyt tämän alkuvuoden. Katulähetyksen ensimmäinen hakemus hylättiin koska Katulähetys oli ollut mukana kuntouttavassa työtoiminnan kilpailutuksessa, eikä ollut kelvollinen saamaan tukea virkamiesten perusteluissa mihinkään toimintaansa. Jyväskylässä katulähetys on ollut kilpailutuksessa kuntouttavassa työtoiminnassa, siitä huolimatta Jyväskylä on voinut virkamiespäätöksellä tukea Katulähetystä sen muussa toiminnassa. Monien mutkien jälkeen kaupunginjohtaja esittikin harkinnanvaraista määrärahaa 30 000 euroa tietyin edellytyksin. Avustusta ei saa käyttää kuntouttavaan työtoimintaan suoraan eikä välillisesti. Tämä oli ymmärrettävä edellytys koska kilpailu oli hävitty kuntouttavasta työtoiminnasta.

Suolahden työttömät olivat hakeneet avustusta 45 200 euroa ja Katulähetys 80 000 euroa. Ilman perusteluja molemmille esitettiin samaa summaa vaikka hakijoiden hakemukset ovat perustuneet todellisiin kuluihin toiminnan jatkamisen turvaamiseksi, erikoinen esitys.

On kohtuutonta jos Äänekoskella yhden epäonnistuneen kilpailutuksen vuoksi ja kaupungin tuen vähyyden vuoksi Katulähetyksen toiminta joudutaan ajamaan alas.

Kilpailutuksessa tulisi kiinnittää huomiota laatuun, jatkuvuuteen, eri käyttäjäryhmien erityistarpeisiin ja käyttäjien osallistamiseen.

Hankintalain ja kilpailutuksen tarkoitus on vähentää kohtuuttomia tai epä tarkoituksenmukaisten seurausten aiheuttamia haittoja palveluiden tarvitsijoille. Kilpailutuksessa tulisi ottaa huomioon palvelujen hinnoittelu, laatu yhdistettynä eri toimintamuotoihin ja palvelujen erityistarpeisiin. Palveluntuottajalla tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa hinnoitteluihin.

Maanantain valtuustossa esitin Katulähetykselle 60 000 euron tukea esitetyn 30 000 euron sijasta. Esityksellä olisi voitu tukea Katulähetyksen EkoCenterin ja Kotikisälli -toiminnan jatkuvuus ennen seuraavia kilpailutuksia joissa toivottavasti osataan ottaa oppia tehdyistä virheistä. Virkamiehetkin ovat kai ymmärtäneet, että kilpailu ei mennyt putkeen koska optiovuosia ei haluta käyttää.

Valtuustossa ei yhteistä tahtotilaa löytynyt Katulähetyksen toiminnan tukemiseen. Tilanteen kokonaisvaltaista tarkastelua ei muutenkaan käyty läpi muuta kun talouden näkökulmasta, erästä valtuutettua huoletti mistä raha tukeen otetaan?

Kaupunginjohtajan mielestä muutosesitys oli huono jota ei olisi pitänyt esittää. Yhteisistä pelisäännöistä ja hakuprosessista oli puheenvuoro, mutta ei sitä avattu. Kova päätös ja arvopohja pienen kaupungin valtuustolla kun sama valtuusto samassa kokouksessa on valmis kehittämään kaupungin keskustaa 1,1 miljoonalla eurolla, mutta kiertää sosiaalista vastuutaan.

Turha on ihmetellä kun vastenmielisyys politiikkaan kasvaa. Puheissa kyllä ollaan niin huolissaan syrjäytymisestä ja sosiaalimenojen kasvusta. Valtuusto ei halua tukea paikallista yhdistystä ja sen todellisia tarpeita, vaikka syy on kaupungin epäonnistuneessa kilpailuttamisesta johtuvaa. Äänekoski on kunta jonka työttömyysluvut ovat Keski-Suomen synkimmät.

Valtuuston päätös tulee lisäämään sakkomaksuja ja työttömyyttä. Kaupungin keskusta ei saa näivettyä ,mutta Katulähetyksen tekemä arvokas työ ollaan ajamassa alas. Perustelut ,että työttömyys olisi vähentynyt tai vähenemässä  on tilastollinen harha jos katsotaan pitkäaikaistyöttömyyden kehitystä se johtuu tilastopuhdistuksista ,ei pitkäaikaistyöttömien työllistymisestä.

Olisin odottanut jotain ryhtiä valtuustolta tähän Äänekosken virkamiesten mielivaltaan kaupungissa.

#hyvä kokous -twiitti kertoo tahtotilasta Äänekoskella.

Marke Tuominen, PS

Vastaa

 1. Pieni ihminen koneiston rattaissa

  Kaupungin johdolle ei selvästikään KELPAA muut kuin hyväosaiset asukkaat. Kuvittelevat olevansa ilmeisesti tyyliin Jyväskylän puikoissa ja päätökset sen mukaisia.

  Olemme pieni paikkakunta ja kaikki tulisi pitää kiinni elämän ja toimintojen syrjässä.

  Vastaa
 2. Kyösti Pekkarinen

  On päivänselvää, että Äänekoski tarvitsee ekocenterin kaltaisen kierrätyskeskuksen.Lisäksi, ekocenter tarjoaa hienon , oikean myymälän ja mahdollisuuden oppia myynnin saloja.Siinä näkee koko tavaran kiertokulun:tavara haetaan , laitetaan myyntikuntoon(korjataan, pestään, puhdistetaan jne),viedään myymälään ja lopuksi myydään.Myös kassalla olo tulee tutuksi.Tämä on innostanut monia myyntialalle.Siellä aroista tehdään rohkeampia ja monella ongelmat unohtuvat mielestä työn touhussa.Minun mielestäni AIVAN EHDOTTOMAN TÄRKEÄ koko meidän asukkaille.Vähän nyt ryhtiä päättäjät! Puhutaan pienistä summista, kun katsoo kokonaisuutta.Mielestäni kokonaisuus kannattaa ottaa ykkösprioriteetiksi seuraavassa kilpailutuksessa.Ei pelkästään hinta.Tämä meidän yhteiskunta on menossa todella huonoon suuntaan joka suhteessa.Pääoma määrää tahdin ja siinä kyydissä ihmisyys unohtuu.Pieni eliitti omistaa kohta kaiken ja muut kulkevat pakon sanelemana heidän pillinsä mukaan.Inhimillisyyttä ja toisesta välittämistä tarvitaan paljon lisää.Se lisääntyköön Äänekoskella!

  Vastaa