AVAUS X170 Ritva Varis: Pääomana puita ja päitä


Ritva Varis, tuore metsätalousneuvos, toimi pitkään vuonna 1930 perustetun Puumiesten Liiton toiminnanjohtajana.

Puun arvoketju on monihaarainen ja pitkä siemenestä loppukäyttökohteeseen. Yhä useammin metsäteollisuus luetaan osaksi biotaloutta. Uusi biotuotetehdas on äänekoskelainen ylpeys, jota ei muilla ole.

Maamme vuotuinen puunkasvu on suurempi kuin sen käyttö. Metsiimme on kertynyt hakkuusäästöjä 1960-luvulta lähtien, ja kasvu mahdollistaa kestävät hakkuumahdollisuudet tuleviksi vuosiksi ja vuosikymmeniksi eteenpäin. Edellyttäen, että metsänhoitotyöt tehdään ajallaan.

Puupääoman lisäksi tarvitsemme osaamispääomaa, päätä. Koulutusleikkaukset ovat valitettavasti leikanneet maallemme strategisesti tärkeän alan koulutusresursseja kaikilla koulutusasteilla. Liki 30-vuotinen työrupeama valtakunnallisen Puumiesten Liiton toiminnanjohtajana ja ammattilehti Puumiehen päätoimittajana osoitti useissa tilanteissa, miten vaikea yhtälö koulutuksen oikean määrän ja laadun ennakointi ja turvaaminen on.

Monialaista osaamista ja tietotaitoa vaativat niin teknologian nopea kehittyminen kuin vientimarkkinoilla tapahtuvat muutoksetkin. Vastikään toimittamani sahateollisuuden ja puulevyteollisuuden oppikirjat ovat osaltaan osoittaneet, että kannattava ja kilpailukykyinen teollisuus tarvitsee sekä insinöörejä että myyntimiehiä. Oppikirjaprojektissa ilahduttavaa on ollut huomata myös painetun kirjan arvostus. Toisesta on otettu lisäpainos, ja toista tilattu ennakkoon parituhatta kappaletta. Oppikirjat toimivat myös sähköisen oppimateriaalin perustana.

Puutuotteiden viennillä on monisatavuotinen historia maassamme. Se alkoi tervasta ja sahatavarasta ja jatkui paperina ja puulevyinä. Viime vuonna maamme tavaraviennin kymmenen kärjessä komeilee neljä metsäteollisuuden artikkelia: päällystetty paperi, sahatavara, sellu ja päällystämätön paperi. Vanerin valmistajana Suomi on EU-maiden ykkönen.

Viennin ohella kotimaa on tärkeä markkina puutuotteille. Varsinkin puurakentaminen on saanut uutta jalansijaa myös kerrosrakentamisessa määrätietoisen puun puolesta puhumisen ja uudistuneen lainsäädännön ansiosta. Puutuotteiden käyttökohteita ovat myös kuljetusvälineteollisuus, kalustevalmistus ja lukemattomat muut kohteet. Puu on painoonsa nähden luja materiaali.

Meille äänekoskelaisille on itsestään selvää, että metsä merkitsee hyvinvointia. Kun puu liikkuu, kertautuvat tehdastyöpaikkojen määrät monikertaisiksi. Puuta kuljettavat rekat kääntävät päät.

Ritva Varis

äänekoskelainen metsätalousneuvos

Vastaa