Kaupungin toimialat pohtivat monitoimiaukion uusia mahdollisuuksia


Millaiseksi Äänekosken ydinkeskusta kehittyy, se nähtänee pian.

Monitoimiaukion suunnitelmia viedään kaupunginhallitukseen ja eteenpäin. 

 

Suomen Hoivatilat Oyj:lla on 22.4.2019 saakka suunnitteluvaraus Äänekosken ydinkeskustaan asemakaavassa osoitetun monitoimiaukion reunaan sijoittuville tonteille, joille saa asemakaavan mukaan sijoittaa asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasuinrakentamista. Kolmen tontin yhteinen rakennusoikeus on 4600 kerrosalaneliömetriä, korkeintaan viisikerroksisille rakennuksille.

Hoivatilat on pyytänyt kaupungilta näkemystä kaupungin tai sen hallinnoiman yhtiön toimitilatarpeista edellä mainituille tonteille. Kaupungin näkemykset tullaan ottamaan huomioon kohteen suunnittelussa ja Hoivatilat tulee vuokraamaan tarvittavat tilat kaupungille. Hoivatilat toivoo lisäksi, että kaupunki tulee osallistumaan hankkeen suunnitteluun ja kehittämiseen yhteistyössä Hoivatilojen ja tulevien kohteen hankekumppaneiden kanssa.

Arjen tuki on kartoittanut tilatarpeita erityyppisille asiakasryhmille.

– Tarvetta on erityisesti noin kymmenelle tukiasunnolle, jotka sijaitsevat palvelujen välittömässä läheisyydessä ja joissa on esteetön liikkumisen mahdollisuus. Tukiasunnot hyödyttäisivät palvelurakenteen monipuolisuutta ja tärkeää olisi saada käyttöön erilaisia ja eri tuen tarpeisiin soveltuvia vaihtoehtoja.

Kaupunginhallituksen harkintaan tulee, kuinka vastata  Suomen Hoivatilat Oyj:lle, mitä monitoimiaukion tonttien suunnittelussa voidaan ottaa huomioon kaupungin toimitilatarpeina. Kaupungin keskushallinnon esitys on kymmenelle tukiasunnolle (yksiöitä) ja noin sadan neliön kahvila-monitoimitilalle.

– Siellä voisi kokoontua päivisin ikäihmiset ja iltaisin se voisi toimia nuorisokahvilana. Se jää mietittäväksi, kuinka saadaan kaksi näin erilaista kohderyhmää saman katon alle siten, että tila palvelee toiminnoiltaan kumpaakin, kaupunginjohtaja Matti Tuononen pohtii.

Ydinkeskustan tukiasuntoja tarvittaisiin ikäihmisille, itsenäistyville ja omaan kotiin muuttaville kehitysvammaisille nuorille sekä eri ikäisille mielenterveyskuntoutujille. Tukiasunnoissa tulee korostuua asumisen monimuotoiset ratkaisut.

– Niistä tulee löytyä mahdollisuus yksilölliseen ja samalla myös yhteisölliseen asumiseen. Tukiasunnot kaupungin keskustassa mahdollistavat myös henkilöstöresurssien tehokkaan käytön. Uusien tukiasuntojen myötä ei mikään palvelu olisi vähenemässä olemassa olevista yksiköistä.

Kaupunkikonserniin kuuluva Ääneseudun Asunnot Oy ilmoittaa erikseen näkemyksestään mahdollisista toimitilatarpeista hankkeessa.

Vastaa