Päästövaatimukset myös ruohonleikkureille ja moottorisahoille


Moottorisahojenkin moottorit saavat uudet päästövaatimukset.

Vuodenvaihteen jälkeen moottoreiden päästövaatimukset koskevat lähes kaikkia liikuteltavia polttomoottorikäyttöisiä laitteita. Tällaisia ovat esimerkiksi ruohonleikkurit, raivaus- ja moottorisahat, aggregaatit, moottorikelkat ja maastomönkijät.

Aiemmin lähinnä traktoreiden ja työkoneiden moottoreita koskenut lainsäädäntö laajenee koskemaan lähes kaikkia tieliikenteen ulkopuolisia liikuteltavia polttomoottorikäyttöisiä laitteita. Tavoitteena on vähentää työkoneiden terveydelle haitallisia päästöjä.

– Uusilla päästöraja-arvoilla pyritään vähentämään polttomoottoreiden käytössä syntyviä ilman epäpuhtauksia. Tavoitteena on ilmanlaadun parantaminen ja EU:n ilmansuojelutavoitteiden saavuttaminen, Trafin ylitarkastaja Henri Takkinen kertoo tiedotteessa.

Polttomoottoreiden päästövaatimukset tulevat voimaan 1.1.2019, josta alkaen moottoreiden on oltava pakokaasupäästöjen osalta EU-tyyppihyväksyttyjä. Poikkeuksena ovat ns. siirtymävaiheen moottorit sekä 56-130 kW moottorit, joilla vaatimukset tulevat voimaan vasta vuoden kuluttua.

Moottori katsotaan siirtymävaiheen moottoriksi, jos se on valmistunut ennen uuden säädöksen voimaantuloa ja täyttää tällöin voimassa olleet vaatimukset. Moottorissa on oltava valmistusajankohta ja mahdollinen edellisen päästövaiheen mukainen tyyppihyväksyntämerkintä.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi (jatkossa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom) toimii vuoden alusta voimaan tulevan päästöasetuksen mukaisten työkonemoottorien markkinavalvontaviranomaisena.

Vastaa