Ylipainehallin rakentamiseen tarvitaan lisäeuroja lähes puoli miljoonaa


Kaupunginhallitus saa päätettäväkseen keskeyttääkö se ylipainehallia koskevan hankinnan ja 450 000 euron lisämäärärahan myöntämisen hallin rakentamiseen.

 

Jos maanantaina kokoontuva hallitus ja sen perään istuva valtuusto näin päättää, velvoitetaan tekninen toimi käynnistämään vipymättä uusi kilpailutus eristetyn hallin hankkimiseksi. Lisämäärärahaa perustellaan hallin eristämisellä. 

Eristetty ylipainehalli tulee kokonaistaloudellisesti huomattavasti edullisemmaksi verrattuna eristämättömään halliin 25 vuoden käyt- töajalla. Hallin eristämistä aiheutuva kustannuslisäys on kuoletettu noin 4 -5 vuoden käytön jälkeen. Käyttökustannukset eristetyllä yli- painehallilla ovat noin neljä kertaa pienemmät verrattaessa ilman lisäeristystä olevaan halliin 25 vuoden ajanjaksolla.

Keväällä käynnistettyyn hankintakilpailuun tarjouksia hallin rakentamiseen tuli vain yksi.

– Jos lisämääraha myönnetään, on halli pystyssä ensi syksynä, laskee hallintojohtaja Aleksi Heikkilä.

Vastaa