Terveyskeskussairaalan paikkaluvun nostamiseen painetta


Tilaston kertomaa: paikat pullollaan, henkilöstö uupuu.

Perusturvalautakunta saa tutkittavakseen terveyskeskussairaalan tilastoja. Ylipaikoilla ollaan ja henkilöstön kuorimitus on kova. 

 

 

Viime vuonna Äänekosken terveyskeskuksen sairaalan kuormitus oli 108,2 prosenttia, eli hoidossa oli keskimäärin 43,3 potilasta päivittäin. Hoitopäiviä oli yhteensä 15802, joista pitkäaikaispotilaiden hoitopäivien osuus oli 230. Tänä vuonna tammikuusta toukokuuhun kuormitus on noussut 114,7 prosenttiin, tämä tarkoittaa sitä, että keskimäärin 45,9 potilasta on ollut hoidossa päivittäin.

Hoitopäiviä on kertynyt 6930, joista pitkäaikaispotilaiden hoitopäivien osuus on tähän mennessä 393. Keskimääräinen hoitoaika on ollut tänä vuonna 6,8 vrk/potilas. Vuonna 2017 ylimääräistä henkilöstöresurssia oli 339 työvuoroa, tänä vuonna yhteensä 111 työvuoroa tähän saakka. Lisäksi vakituinen henkilökunta on tehnyt ylimääräisiä vuoroja ja keväällä 2018 on ollut palkatuna sairaanhoitaja kahden kuukauden ajan sekä perushoitaja kolmen kuukauden ajan lisäresurssina. Myös esimiestyötä joudutaan tekemään enemmän sijaisten hankintaa, perehdytykseen ja hallintoon liittyen.
 
Henkilökunnan sairauspoissaolot ovat lisääntyneet viime vuosina: 2015 sairauspoissaolojen lukumäärä oli 1303 päivää, 2016 1433 päivää ja viime vuonna 1740 päivää.
– Karkea arvio tästä vuodesta on, että olemme viime vuoden tasossa. Erilaiset tuki- ja liikuntaelinvaivat sekä pitkäaikaissairauksien paheneminen ovat olleet pääasiallisia sairauslomien syitä, perusturvalautakunnan esityslista kertoo.
 
Maakunnallisesti on sovittu yhteistyöstä terveyskeskusten vuodeosastojen välillä. Potilaita on mahdollista siirtää keskussairaalasta tai omasta päivystyksestä Laukaan tai Saarijärven osastoille jatkohoitoon, jos paikkaluku on tk-sairaalassa täynnä. Yhteistyöllä on voitu järjestää jatkohoitopaikkoja äänekoskelaisille.
 
– Terveyskeskussairaalassa hoitopaikkojen tarve on lisääntynyt pitkäaikaisesti. Toimenpiteitä riittävän ja laadukkaan sekä potilasturvallisen hoidon suhteen on tarvetta suunnitella ja sairaalan työnjakoa tulisi tarkastella. Määräaikaisena vuodelle 2019 voidaan suunnitella terveyskeskussairaalan paikkojen lisäämistä 45:en. Tämä vaatisi henkilöstöresurssin huomiointia, esityslistalla todetaan. 
 
Jos terveyskeskussairaalan paikkalukua lisätään 45:een, tarvittaisiin lisää 5,5 vakanssia: kolme sairaanhoitajaa, yksi perushoitaja, puolikas fysioterapeutti sekä yksi laitoshuoltaja. Tällä resurssilla hoitajamitoitus pysyisi nykytasolla. Euroissa puhutaan n. 200 000 eurosta vuositasolla sivukuluineen. Tilat riittävät 45 potilaalle, eikä muita hankintoja varsinaisesti tarvittaisi.

Vastaa

  1. Veroksaja joka maksaa myös teidänkin palkat!

    Esitän kysymyksen paljonko tuli maksamaan konsulttien ja ulkomaan matka maksamaan veronmaksajille että saatiin toteutettua tämä uusi terveyskeskuksen vuodeosasto? Olisiko ollut järkevämpää kysyä todellisilta asiantuntijoilta elikkä henkilökunnalta heidän ammattimaisten näkemystä asioista uudesta terveyskeskuksesta? Uskaltaako joku päättäjä vastata tähän rehellisesti vai onko se niin suuri häpeä tunnustaa oma virheensä. Toivottavasti Äks ottaa asioista selvää. Vai onko asia liian arkaluntoinen.

    Vastaa